INTEGRATIO Psykisk helse- og familievern

INTEGRATIO betyr «hel». Mange livsvansker omhandler oppdelthet eller manglende helhet. Antakelig blir ingen helt «hel», men erfaringen er at med økende helhet, lever vi bedre med oss selv. INTEGRATIO ønsker å være «på vei mot helhet».

INTEGRATIO er et kontorfellesskap bestående av: psykologspesialist og psykiatrisk sykepleier/master i religionspsykologi, begge selvstendig næringsdrivende. Vi tilbyr hver for oss tjenester innen våre spesifikke kompetanseområder. I tillegg ønsker vi, når det er aktuelt, å bistå hverandre og bidra til bedre tilbud for våre brukere.
 
økonomi: Integratio psykisk helse- og familievern er privat drevet. Det innebærer at alle tjenester er priset, og må betales av den enkelte.