Hege Briså Strætkvern

Jeg er utdannet psykolog/psykologspesialist i klinisk psykologi, og har arbeidet i dette fagfeltet i mer enn 25 år.

Arbeidserfaringen min omfatter psykisk helsevern for voksne (privat og offentlig), samt skolepsykologi, arbeidspsykologi/arbeidsrådgivning og rehabilitering. Arbeidstiden deler jeg nå mellom privatpraksis ved Integratio psykisk helse- og familievern og et rehabiliteringssenter i nærområdet.

Grunnkompetansen som psykolog består i å møte, forstå og bidra til endring hos mennesker som opplever psykiske plager både i normalspekteret (f.eks krisereaksjoner, sorg, smerte, eksistensielle vansker) og psykiske lidelser av lettere, moderat eller mer omfattende/grunnleggende grad.

Jeg har tilleggskompetanse på:

Jeg kan tilby konsultasjoner for utredning, samt planlegging og gjennomføring av behandling for et bredt spekter av vansker; fra mer avgrensede problemstillinger, til mer omfattende plager. For mer inngående beskrivelse av psykologisk behandling, se om psykoterapi.

Undervisning og kurs om ulike psykologiske tema, samt veiledning kan også tilbys, se andre tilbud.