Psykisk helsevern

Å være urolig, bli redd, ha angst,- eller å være nedfor og trist; deprimert, er blant de vanligste reaksjoner en får i møte med det som skjer i livet. Når slike reaksjoner blir sterke, hyppige og betydelig plagsomme, har ofte vanskene også fått innvirkning på forholdet til andre mennesker, på skolegang/utdanning og jobbfungering.
Dette er ofte manges utgangspunkt for å søke psykologisk behandling. Kanskje er både en selv og andre bekymret, vil «vite hva som er galt», og hva som kan være mulig å gjøre.

Før vi setter opp timeavtale, behøver vi noe informasjon om deg. Vi utreder så hva dine vansker handler om. Dernest vil vi i samarbeid med deg evt planlegge, gjennomføre og evaluere behandling. Vi samarbeider med fastlege i alle tilfeller vi vurderer dette som hensiktsmessig.

Vår hovedtilnærming er psykoterapi, av kortere og lengre varighet.

Tilbudet gjelder for deg som er fra 18 år og oppover.