Sigrid Helene Kjørven Haug

Jeg har doktorgrad i religionspsykologi, er utdannet spesialsykepleier i psykiatri og har videreutdanning i traumebehandling. Min dr.grad ble tatt ved Sykehuset Innlandet, Religionspsykologisk senter, og var en studie om eldre og kreft. Jeg har lang erfaring som psykodynamisk orientert psykoterapeut (fra 1998) både i privatpraksis og i det offentlige helsevesen.

Jeg arbeider for tiden for forsker innenfor feltet religionspsykologi, som tar for seg de psykologiske sidene av religiøse og åndelige/spirituelle erfaringer og eksistensielle tema som skyld, død og tap av mening.

Jeg kombinerer dette med jobben i privatpraksis. Her tilbyr jeg utredning, planlegging og gjennomføring av behandling for et bredt spekter av vansker. For mer inngående beskrivelse av psykologisk behandling se om psykoterapi.

Undervisning og kurs om ulike psykologiske tema, samt veiledning kan og tilbys, se andre tilbud.